Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » På Gränsen
På Gränsen
På Gränsen är förbundets tidning som utkommer med fyra nummer per år. Redaktör och ansvarig utgivare är Johan Lindgren.
Nummer 3/2018

I detta nummer kan du bl.a. läsa ett reportage från den fackliga grundutbildningen och retorikkursen som förbundet genomförde i september.
Läs även om den After work som arrangerades i anslutning till Tullrådets möte i Göteborg. Under rubriken "Aktuellt i Kustbevakningen" kan du läsa om Kustrådets arbete med planeringsnormer, RALS och om Kustrådets möte i Karlskrona.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Val 2018 - extra nätbilaga till nummer 2/2018

Inför valet till Sveriges riksdag den 9 september har TULL-KUST riktat sig till de nuvarande riksdagspartierna. Detta görs genom en enkät med fyra frågor om tull- och kustbevakningsverksamheten. Frågorna och svaren redovisas i bilagan (pdf).

Nummer 2/2018

Oavsett om det blir en mjuk eller hård Brexitlösning så kommer det bl.a. att innebära betydande merarbete för Tullverket. I vårt sommarnummer så kan du läsa mer om detta.

Läs även om de nyligen genomförda förändringarna i ledningen i såväl Tullverket som i Kustbevakningen.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 1/2018

I årets första nummer av På Gränsen så ligger fokus på referat från årsmöten och politikerbesök.

Jösse bidrar i detta nummer med en krönika under rubriken "Min stund i vilstolen", som vanligt mycket läsvärd.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 3-4/2017

I detta dubbelnummer, tillika årets sista På Gränsen, kan du bl.a. läsa ett längre referat från Tullrådets möte i september och om NTO:s möte på Island i oktober.

Jösse bidrar även med en artikel om invigningen av den nya Kuststationen i Malmö.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 2/2017

I årets sommarnummer av På Gränsen kan du bl.a. läsa vår förbundsordförande Johan Lindgrens ledare under rubriken "Samhällsviktiga insatser". Som vanligt skriver våra Tull- respektive Kustrådsordförande om aktuella frågor just nu.

Jan-Olof Jönsson, eller Jösse i dagligt tal, delar med sig av sina tankar och minnen under rubriken "Tankar i gungstolen"

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 1/2017

I årets första nummer av På Gränsen kan du bl.a. läsa vår förbundsordförande Johan Lindgrens ledare under rubriken "Sveriges trygghetsutmaningar kräver helhetsperspektiv"

Dessutom finns reportage från årsmötena i Avdelning Väst och Arlandaavdelningen. Som vanligt skriver våra Tull- respektive Kustrådsordförande om aktuella frågor just nu.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 4/2016

I årets sista nummer kan du bl.a. läsa om förbundsrådets möte som hölls i Stockholm i början av december.

Våra Tull- respektive Kustrådsrepresentanter delar som vanligt med sig av sina tankar och ideer även i detta nummer. I "Tankar i gungstolen" skriver Jan-Olof Jönsson om allt från den globala uppvärmningen till möte med Kustveteranerna.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 3/2016

I detta nummer kan du läsa om det nya avtalet som parterna precis kommit överens om.

Våra Tull- respektive Kustrådsrepresentanter delar som vanligt med sig av sina tankar och ideer precis som vår förbundsordförande Johan Lindgren gör i sin ledare.

I "Tankar från en gungstol" delar Jan-Olof Jönsson med sig av några minnen från sin tid i Kustbevakningen.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 2/2016

I vårt sommarnummer kan du bl.a. läsa Johan Lindgrens ledare med rubriken "Stora utmaningar" där flera stora och aktuella frågor berörs.

Som vanligt rekommenderar vi även våra Tull- respektive Kustrådsordförandens aktuella tankar och i detta nummer är det dessutom premiär för dessa från vår nya Tullrådsordförande Ulf G. Persson.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 1/2016

I detta nummer kan du bl.a. läsa om Tullverkets nationella insats mot nätdroger som genomfördes i slutet av förra året.

Du kan även läsa ett antal reportage från våra lokalavdelningars årsmöten 2016.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 4/2015

I årets sista nummer kan du läsa ett längre reportage från förbundets kongress som genomfördes i slutet av oktober. Du kan även läsa vår nyvalda förbundsordförande Johan Lindgrens första ledare i sin nya roll.

I detta nummer får du också möta Lena Emilsson, riksdagsledamot (S), tillika medlem i TULL-KUST.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 3/2015

I detta nummer berättar vi mer om den stundande kongressen som går av stapeln i Nacka, strax utanför Stockholm, mellan den 20-22 oktober.

Förutom sedvanlig information från våra Tull- respektive Kustrådsordförande har vi även ett reportage från den nyss genomförda fackliga grundkursen.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 2/2015

I vårt sommarnummer av På Gränsen kan du läsa om när kansliet fick besök av två riksdagsledamöter, om årets NTO-möte, som denna gång gick av stapeln ombord på ett av Hurtigrutens fartyg och naturligtvis vår förbundsordförandes funderingar så här i sommartid.

Som vanligt redogör även våra Tull- respektive Kustrådsordförande för vad som är aktuellt just nu.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 1/2015

2015 är för TULL-KUSTs del ett kongressår och i detta nummer kan du bl.a. läsa mer om förberedelserna.

I detta nummer kan du även läsa några längre reportage från Tull- och Kustrådens senaste möten.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 4/2014

I årets sista nummer av På Gränsen kan du bl.a. läsa om den politiska oredan i riksdagen och vi försöker därför reda ut begreppen och den eventuella betydelsen detta har för Tullverkets och Kustbevakningens budgetläge.

Som vanligt kan du även läsa vår förbundsordförande Björn Hartvigssons ledare och få senaste nytt från våra Tull- och Kustrådsordförande.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 3/2014

I nummer 3 av På Gränsen kan du bl a läsa om den ordförandekonferens som nyligen anordnades med fokus på medlemsrekrytering.

Du kan även läsa ett reportage från NTO-mötet som denna gång hölls i Stockholm med TULL-KUST som värd.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Val 2014 - extra nätbilaga till nummer 2/2014

Inför valet till Sveriges riksdag den 14 september har TULL-KUST riktat sig till de nuvarande riksdagspartierna. Detta görs genom en enkät med fem frågor om tull- och kustbevakningsverksamheten. Frågorna och svaren redovisas i bilagan (pdf).

Nummer 2/2014

I sommarnumret av förbundets tidning kan du bl.a. läsa mer om det varsel som lagts i Kustbevakningen.

Under rubriken "Gäst vid babords pollare" besöker Jösse denna gång ett antal tulltjänstemän på Landvetters flygplats.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 1/2014

I årets första nummer får du träffa Kustbevakningens nya överdirektör Lena Jönsson under vår återkommande rubrik "Gäst vid babords pollare".

Du kan även läsa om ett besök av en representant från Skatteutskottet hos Tullverket i Helsingborg.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 4/2013

I årets sista nummer kan du läsa ett reportage från det nyligen avslutade förbundsrådet i Södertälje.

Även våra representanter för Tull- respektive Kustrådet ger dig den senast informationen. Dessutom bland annat ett reportage om när personalen från Kuststation Södertälje besökte TULL-KUSTs kansli.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Nummer 3/2013

I årets tredje nummer av På Gränsen tittar vi närmare på den skrämmande bemanningsutvecklingen i Tullverket.

Vi redovisar även huvuddragen i det nytecknade centrala avtalet. Gäst vid babords pollare denna gång är Mats Hammarström, chief på KBV 002 Triton. (pdf)
Nummer 2/2013

I detta sommarnummer berättar vi bl a om läget i avtalsrörelsen som just dragit igång. Du kan även läsa om när Stockholmsavdelningen besökte Tullverkets hundskola.

Som vanligt ger förbundsordförande Björn Hartvigsson i sin ledare sin syn på aktuella frågor och våra representanter från Tull- respektive Kustrådet berättar om det som händer just nu. (pdf)
Nummer 1/2013

I årets första nummer av förbundets tidning finner vi en rubrik om Tullverket som lyder "Tullverket på väg mot en katastrof…?" och beträffande Kustbevakningen "Ekonomisk ättestupa". Vem kan motstå att läsa dessa artiklar? (pdf)
Nummer 4/2012

I årets sista nummer av På Gränsen har vi bl.a. besök av förbundsordförande Björn Hartvigsson som gäst vid babords pollare. Vi presenterar även ett reportage från det senaste UFE-mötet i Köpenhamn. (pdf)
Nummer 3/2012

I årets tredje nummer av På Gränsen rapporterar vi bland annat från invigningen av Tullverkets nya utbildningslokaler i Rosersberg. Vår reporter Jan-Olof Jönsson rapporterar även från ett besök på den nya kuststationen i Lysekil. (pdf)
Nummer 2/2012

I detta sommarnummer av På Gränsen kan du bl a läsa förbundsordförande Björn Hartvigssons ledare under rubriken "Arbetsliv - Familjeliv".

Våra representanter i Kustrådet, Klas Johansson och Jan-Olof Jönsson, ställer frågan "Hur vill vi ha det?" och ordföranden i Tullrådet Peter Martinson konstaterar "Ett steg i rätt riktning". (pdf)
Nummer 1/2012

I årets första nummer intervjuar vi Eva Nordmark, ordförande i TCO. Du kan även ta del av referat från Avdelning Västs årsmöte och från förbundets träff med politiker i Sundsvall. (pdf)
Nummer 4/2011

I årets sista nummer kan du läsa ett reportage från kongressen i Södertäle. Som vanligt utvecklar våra tull- respektive kustrådsansvariga sina tankar inför det kommande året. (pdf)

Nummer 3/2011

I detta nummer kan du läsa en längre intervju med Tullverkets nya generaltulldirektör Therese Mattsson.

Naturligtvis finns även mycket läsvärt inför den stundande kongressen i Södertälje 25-27 oktober. (pdf).

Nummer 2/2011

I vårt sommarnummer kan du bl.a. läsa om mötet i Strömstad i april mellan TULL-KUST och Norsk Tollerforbund. Våra representanter för Tull- respektive Kustrådet belyser aktuella frågor inom Tullverket och Kustbevakningen och du kan även läsa en rapport från Kustrådets möte i Göteborg.

Gäst vid babords pollare i detta nummer är Johnny Johansson. (pdf).

Nummer 1/2011

I detta nummer kan du läsa om den aktuella utredningen i Kustbevakningen med förslag på minskning av antalet regioner och ledningscentraler. Tänk på att den allra senaste informationen får du alltid på hemsidan.

Vår mångårige trotjänare, tillika vice ordförande i förbundet och Tullrådsordförande, Johnny Johansson, har i skrivandets stund gått i pension. I detta nummer kan du ta del av Johnnys sista lägesrapport från Tullrådet. (pdf).

Nummer 4/2010

I årets sista nummer av PÅ GRÄNSEN kan du bl.a. läsa ett reportage från UFE-kongressen i Lissabon, d.v.s. för det gemensamma facket för skatte- och tulltjänstemän i Europa.

Våra representanter från Tull- respektive Kustrådet sammanfattar ännu ett verksamhetsår med såväl med- som motgångar. (pdf).

Nummer 3/2010

I nummer tre av På Gränsen kan du bl a läsa om EU-kommissionens beslut om att Tullverkets kontroller vid Öresundsbron inte utgör något hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster.

Förbundsordförande Björn Hartvigssons ledare i detta nummer, under rubriken "Redi´ böx´", kanske också lockar till läsning. (pdf).

Nummer 2/2010

I detta sommarnummer kan du bl.a. läsa om de politikerträffar som förbundet inbjudit till under våren och naturligtvis redogör vi även för en hel del frågor som är aktuella i den centrala avtalsrörelsen som nu är igång.

Vår "flygande reporter" Jan-Olof Jönsson har även träffat Tomas Bolme, skådespelare och tidigare ordförande i Teaterförbundet för ett intressant samtal. Gäst vid babords pollare dennna gång är Adam Hübinette, som tillsammans med sin narkotikasökhund arbetar vid Tullverket i Stockholm. (pdf).

Val 2010 - extra nätbilaga till nummer 2/2010

Inför valet till sveriges riksdag den 19 september har
TULL-KUST riktat sig till de de nuvarande riksdagspartierna. Detta har gjorts genom en enkät med sex frågor om tull- och kustbevakningsverksamheten. Frågorna och svaren redovisas i bilagan. (pdf).

Nummer 1/2010

I årets första nummer kan du bl a läsa om förbundets uppfattning om vikten av rekrytering till kärnverksamheten i Tullverket och Jösses och Klas tankar kring uttrycket "Kustbevakning i världsklass".

Dessutom ett reportage från Tullrådets senaste möte och naturligtvis "Gäst vid babords pollare" där vi denna gång får träffa Örjan Samuelsson, stationschef Ks Slite. (pdf).

Nummer 4/2009

I detta nummer kan man läsa om Förbundsstyrelsens resa till Norrland där Sundsvallsavdelningen bjöd in lokal- och riskdagspolitiker till möte samt besök i Umeå och Haparanda, Försvarsutskottets besök på TULL-KUSTs kansli och en intervju med Kustbevakningens GD Judith Melin som är gäst vid babords pollare. (pdf).

Nummer 3/2009

I detta höstnummer kan du bl a läsa ett referat från när Kustrådet träffade medlemmar i Göteborg och en rapport från Tullrådets möte i Stockholm. (pdf).

Nummer 2/2009

Detta välmatade sommarnummer belyser bland annat frågan om samverkan, såväl med Kustbevakningen som med Tullverket. Även arbetsmiljöfrågan har varit extra aktuell den senaste tiden. Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 1/2009

I detta nummer kan du bl a läsa en intervju med den moderate riksdagsmannen Anders Hansson, för närvarande tjänstledig tulltjänsteman.
Kustrådet beskriver även arbetet med inväxlingen av rörliga tillägg inom Kustbevakningen under rubriken "in- eller utväxling?". Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 5-6/2008

I årets sista dubbelnummer av PÅ GRÄNSEN kan du bl a läsa ett reportage av Jan-Olof Jönsson från Galati i Rumänien där byggnationen av KBV 001 pågår för fullt.

I en längre intervju berättar även Lars Karlsson, Tullverkets tidigare utvecklingschef och nu direktör på Världstullorganisationen WCO om Smarta kontroller - framtidens skydd för samhället och näringslivet
Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 4/2008

Nummer 4 av PÅ GRÄNSEN innehåller bl.a. en intervju med försvarsminister Sten Tolgfors och ett referat från utfrågningen om tullen i Skatteutskottet.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 2-3/2008

I detta dubbelnummer kan du bl a läsa om fortsättningen på Kostymgruppens rapport, Kustrådets möte med departement och myndighetsledning och om TULL-KUSTs studie om värdet av tullens beslag.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 1/2008

I detta välmatade nummer kan du naturligtvis läsa en hel del om Kostymgruppens rapport. Missa inte heller förbundsordförandens ledare, denna gång tar den fyra sidor i utrymme...

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 5-6/2007

I detta nummer, som är årets sista, kan du läsa om de viktigaste besluten som fattades på kongressen i Varberg. Utöver det så presenteras det nya centrala avtalet men du kan även läsa om TULL-KUST:s syn på de lokala löneförhandlingarna (RALS 2006) som ännu inte fullt ut är avslutade.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 4/2007

I detta nummer kan du bl a läsa om arbetet inför Kongressen 2007, förslag till facklig utbildningspolicy och om den självklara önskan om ett fungerande behörig-hetssystem inom Kustbevakningen. Ett system som enligt Jan-Olov Jönsson och Klas Johansson inte finns idag.

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).

Nummer 3/2007

I detta nummer kan du bl a läsa Björn Hartvigssons ledare där han skriver om den nyligen påbörjade avtalsrörelsen där arbetsgivaren i vanlig ordning lyfter fram svårigheter med ekonomi och budgetsystemet på staten. I detta nummer finns även en rapport från Tullrådsmötet i Stockholm

Klicka på bilden för att ladda hem tidningen (pdf).
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.