Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Vill du bli medlem i TULL-KUST?
Vill du bli medlem i TULL-KUST?
Välkommen till yrkesgemenskapen inom TULL-KUST!

Det är vår förhoppning att du skall trivas i vår grupp.
Vi är i huvudsak fokuserade på löne- och anställnings-
förhållanden och yrkesfrågor inom Tullverket och
Kustbevakningen.

Våra löne- och yrkesfrågor hanteras i Tull- eller Kust-
rådet som består av förtroendevalda från respektive
myndighet.

Gemensamma frågor behandlas i TULL-KUST:s förbunds-
råd eller förbundsstyrelse. Övergripande frågor han-
teras genom TCO och löneförhandlingsfrågor i OFR
(offentliganställdas förhandlingsråd), förbundsområde
Polis där vi är representerade.

För att bli medlem i TULL-KUST skriver du ut inträdes-
blanketten och lämnar den ifylld och underskriven till
TULL-KUST:s avdelning där du arbetar.


Inträdesblankett (pdf)


TULL-KUSTs handlings-
program 2016-2019,
(pdf)

Information om medlemsavgiften 2018 (pdf)

Information om betalning av medlemsavgiften via autogiro (pdf)


Här finner du lite mer information dels från vår förbundsordförande dels från våra representanter i Tull- respektive Kustrådet.Klicka på respektive bild för att ladda hem dokumentet i pdf-format.
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.