Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


Folksam
Så behandlar TULL-KUST dina personuppgifter

Publicerad: 2018-05-25, kl. 13:45. Kompletterad: 2018-11-05, kl. 10:00.

Din personliga integritet är viktig för oss i TULL-KUST. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur organisationer ska behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Medlemskap i fackförening definieras i lagen som känslig personuppgift. Det ställer extra höga krav på oss som fackförbund att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt.

TULL-KUST säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Exempel på kategorier av uppgifter som TULL-KUST behandlar:
  • Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress.
  • Arbetsgivare, arbetsplats, anställning och lön.
  • Förtroendeuppdrag, föreningstillhörighet och andra aktiviteter inom förbundet.
  • Uppgifter om din medlemsavgift.
  • Uppgifter i medlemsärende.
TULL-KUST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

Hur vi använder dina personuppgifter

TULL-KUST använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och anställningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som TULL-KUST enligt våra stadgar har mot dig som medlem.

Dina uppgifter används även för att kunna ge råd och information till dig som medlem om dina rättigheter och det pågående arbetet inom förbundet.

Överföring av uppgifter till andra parter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag så kan TULL-KUST överföra dina personuppgifter till andra parter som vi samarbetar med. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för den hantering av personuppgifter som sker inom samarbetet.

Exempel på parter som TULL-KUST kan överföra uppgifter till:

TULL-KUST utbyter uppgifter med Tullverket och Kustbevakningen, ändamålet är att tillvarata dina intressen enligt TULL-KUSTs stadgar, till exempel i samband med löneförhandling.

TULL-KUST lämnar uppgifter för administration av tjänster som förmåner i form av förbundets medlemsförsäkringar, men även för medlemsadministration och liknande.

Så länge sparar vi dina uppgifter

TULL-KUST värderar löpande om uppgifter om dig ska sparas. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Förbundet sparar inte informationen längre än vad som kan anses relevant.

Det finns lagar som kräver att vi måste spara dina uppgifter en viss tid, exempelvis den allmänna preskriptionstiden (10 år). Personuppgifterna gallras och raderas då enligt bestämda rutiner för de lagarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter TULL-KUST behandlar om dig. Du kan få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat format, så kallat dataportabilitet.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag. Vidare har du rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandling och att invända mot behandling som rör dig.

Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till förbundet, info@tullkust.se

Du kan också vända dig till TULL-KUSTs dataskyddsombud: dataskyddsombud@tco.se

Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

TULL-KUST
Box 1220
111 82 Stockholm
E-post: info@tullkust.se
Telefon: 08-405 05 40
Org.nummer: 802003-5898

Dataskyddsombud

Therése Alsing
E-post: dataskyddsombud@tco.se
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.