Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » RALS/löneavtal
Rals/löneavtal
Avtal Beskrivning
Kustbevakningen:
Lokalt kollektivavtal RALS 2017-2020 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST (pdf)
Kustbevakningen:
Lokalt kollektivavtal RALS 2017-2020 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST
Kustbevakningen:
Övriga överenskommelser i samband med RALS 2017-10-01 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST (pdf)
Kustbevakningen:
Övriga överenskommelser i samband med RALS 2017-10-01 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST
Kustbevakningen:
RALS som medlem i TULL-KUST i Kustbevakningen (pdf)
Kustbevakningen:
RALS som medlem i TULL-KUST i Kustbevakningen
Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2017 års löner. (pdf) Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2017 års löner.
Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020). (pdf) Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020).
Lokalt kollektivavtal RALS 2016-2017 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST (pdf) Lokalt kollektivavtal RALS 2016-2017 mellan Kustbevakningen och OFR/TULL-KUST
Beloppsbilaga till lokalt löneavtal för Kustbevakningen, gällande fr.o.m. 2016-10-01 (pdf) Beloppsbilaga till lokalt löneavtal för Kustbevakningen, gällande fr.o.m. 2016-10-01 (pdf)
Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2016 års löner. (pdf) Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2016 års löner.
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016-2017). (pdf) Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016-2017).
Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. Avtal 2016. (pdf) Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv. Avtal 2016.
Förhandlingsprotokoll - Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016–2017) m.fl. avtal. (pdf) Förhandlingsprotokoll - Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016–2017) m.fl. avtal.
Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse om det fortsatta arbetet med anledning av den avsiktsförklaring som parterna träffade 19 augusti 2016. (pdf) Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse om det fortsatta arbetet med anledning av den avsiktsförklaring som parterna träffade 19 augusti 2016.
Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse rörande särskilda utvecklingsområden. Avtal 2016. (pdf) Förhandlingsprotokoll - Överenskommelse rörande särskilda utvecklingsområden. Avtal 2016.
Centrala parters stöd till lokal lönebildning. Avtal 2016. (pdf) Centrala parters stöd till lokal lönebildning. Avtal 2016.
Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå. Avtal 2016. (pdf) Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå. Avtal 2016.
Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Avtal 2016. (pdf) Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv. Avtal 2016.
RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2015-2016 (pdf) RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2015-2016
Beloppsbilaga 2016-02-01, Kustbevakningen inkl. dykavtal, utgåva 2016-09-01 (pdf) Beloppsbilaga 2016-02-01, Kustbevakningen, inkl dykavtal, utgåva 2016-09-01
Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2015 års löner. (pdf) Lokalt kollektivavtal om löner m.m. för arbetstagare vid Tullverket som är organiserade i förbund tillhörande OFR. 2015 års löner.
RALS 2014-2015. Bilaga C. Genom-
förande av löneöversynsprocessen, Kustbevakningen (pdf)
RALS 2014-2015. Bilaga C. Genomförande av löneöversynsprocessen, Kustbevakningen (pdf)
Beloppsbilaga 2015-02-01, Kustbevakningen (pdf) Beloppsbilaga 2015-02-01, Kustbevakningen
RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2014-2015 (pdf) RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2014-2015
RALS 2013 - 2016, Tullverket, revisionen 2014-10-01 (pdf) RALS 2013 - 2016, Tullverket, revisionen 2014-10-01
Revisionen 2013 (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Partsgemensam vägledning (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Information och anvisning till nytt avtal om lärarlön m fl (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 2A - överenskommelse om lönesättning av lärare m fl (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 2B - avtal om lönesättning av
lärare m fl (pdf)
RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 3A - överenskommelse om lönesättning av aspiranter inom BB
(pdf)
RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 3B - avtal om lönesättning av aspiranter inom BB (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 4 - beloppsbilaga (pdf) RALS 2013-2016, Tullverket
Bilaga 5 - löneökningsutrymme 2013
(pdf)
RALS 2013-2016, Tullverket
RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2013-10-01 (pdf) RALS 2013 - 2016, Kustbevakningen, revisionen 2013-10-01
Beloppsbilaga 2013-10-01, Kustbevakningen (pdf) Beloppsbilaga 2013-10-01, Kustbevakningen
RALS-avtal 2013-2016 RALS-avtal 2013-2016
Förhandlingsprotokoll RALS
2013-2016
Förhandlingsprotokoll RALS
2013-2016
Gemensam kommentar till RALS
2013-2016
Gemensam kommentar till RALS
2013-2016
RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 1 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 1 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 2 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 2 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 3 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 3 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 4 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 4 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 5 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 5 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 6 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 6 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 7 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
Bilaga 7 till RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och Tullverket
RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
Bilaga till RALS-avtal 2012-2013 mellan OFR/TULL-KUST och Kustbevakningen RALS-avtal 2012-2013 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
Ramavtal om löner m.m.
RALS 2012-2013 (pdf)
Ramavtal om löner m.m. för
arbetstagare inom det statliga
avtalsområdet (RALS 2012-2013)
Förhandlingsprotokoll - Ramavtal
om löner m.m. för arbetstagare
inom det statliga avtalsområdet (RALS
2012–2013) m.fl. avtal (pdf)
Förhandlingsprotokoll - Ramavtal
om löner m.m. för arbetstagare
inom det statliga avtalsområdet (RALS
2012–2013) m.fl. avtal
Avtal med Tullverket om löner
i 2011 års nivå m.m. enligt
RALS 2010-2012 (pdf)
Avtal med Tullverket om löner
i 2011 års nivå m.m. enligt
RALS 2010-2012
Bilaga om höjda tillägg till
ovanstående avtal med
Tullverket om löner i
2011 års nivå m.m. enligt
RALS 2010-2012 (pdf)
Bilaga om höjda tillägg till
ovanstående avtal med
Tullverket om löner i
2011 års nivå m.m. enligt
RALS 2010-2012
RALS 2011-10-01 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
RALS 2011-10-01 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
RALS 2010-10-01 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
RALS 2010-10-01 mellan
OFR/TULL-KUST och
Kustbevakningen
Avtal om löner i 2010 års nivå
enligt RALS 2010-2012
mellan TULL-KUST och Tullverket
Avtal om löner i 2010 års nivå
enligt RALS 2010-2012
mellan TULL-KUST och Tullverket
RALS_2010_2012, bilaga 1 RALS_2010_2012, bilaga 1 till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 2 RALS_2010_2012, bilaga 2 till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 3a RALS_2010_2012, bilaga 3a till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 3b RALS_2010_2012, bilaga 3b till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 4 RALS_2010_2012, bilaga 4 till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 5 RALS_2010_2012, bilaga 5 till ovanstående
RALS_2010_2012, bilaga 7 RALS_2010_2012, bilaga 7 till ovanstående
RALS-avtal 2010-2012 Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010–2012)
Förhandlingsprotokoll
RALS 2010-2012
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010–2012) m.fl. avtal

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.