Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Om webbplatsen
Om webbplatsen
Webbplatsen tullkust.se är en webbplats som ägs av TULL-KUST. Syftet med webbplatsen är att sprida information till medlemmar och övriga i aktuella frågor. På webbplatsen presenteras även information i form av webb-tv.

Det kan inte uteslutas att felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan förekomma på webbplatsen. Användning av uppgifter som finns på webbplatsen sker därför på eget ansvar.

Om kakor (cookies) på webbplatsen
Webbplatsen tullkust.se använder kakor (cookies), vilket är små textfiler som lagras på besökarens dator. På tullkust.se används enbart s.k. sessionscookies och endast för dem som loggar in på TULL-KUST PLUS. Sessionscookiesen är nödvändig för att bibehålla rättigheterna som inloggad.

Vår sessionscookie lagras enbart på besökarens dator från att inloggning skett och till dess att webbläsaren stängs. Någon permanent lagring av information på besökarens dator sker således ej.

Vår användning av kakor har inget annat syfte än att kunna använda en inloggningsfunktion på vår hemsida.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webb-läsare. I webbläsaren kan även tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Upphovsrätt
Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd.

Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.

Utgivningsbevis för www.tullkust.se
Enligt 1 kap. 9§ andra stycket i yttrandefrihetsgrundlagen utfärdade Radio- och TV-verket utgivningsbevis för databasen www.tullkust.se den 30 april 2008. Utgivningsbeviset innebär att databasen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

Ansvarig utgivare för www.tullkust.se
Johan Lindgren
08-405 05 37Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.