Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Gå med i vårt Chefsnätverk!
Gå med i vårt Chefsnätverk!

Gå direkt till Chefsnätverket (inloggningsuppgift för chef krävs)

Publicerad: 2013-04-07, kl. 13:30  Korrigerad: 2016-01-29, kl. 07:45

Kraven på dagens chefer ökar hela tiden. För TULL-KUST är det därför viktigt att fokusera även på våra medlemmar som är chefer. Chefen har - av naturliga skäl - dubbla roller, både arbetstagare och arbetsgivare. Något som inte alltid är helt enkelt att kombinera. Dessutom kan chefsrollen i vissa fall upplevas som ganska ensam på arbetsplatsen. Av bland annat dessa skäl startar vi nu ett särskilt Chefsnätverk, enbart avsett för chefer.

Vi anser att det måste finnas en central, facklig punkt även för chefer och det är där Chefsnätverket kommer in i bilden. Chefsnätverket har en egen lösenordsskyddad sida på vår hemsida dit enbart chefer har tillträde. På Chefsnätverkssidan finns bl.a. särskild information riktad till chefer och ett diskussionsforum för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter.

Inom TULL-KUST har vi hög kompetens, stort inflytande och tillräckliga resurser för att kunna vara ett bra stöd för våra chefsmedlemmar. Vi vill företräda och ta tillvara på chefernas särskilda intressen. Detta, tillsammans med vårt unika inflytande inom just tull- och kustbevakningsområdet, gör att ett medlemsskap i TULL-KUST är det naturliga valet för Tullverkets och Kustbevakningens chefer.

Kontaktpersoner för TULL-KUSTs Chefsnätverk:

Johan Lindgren, Förbundsordförande
Telefon: 070-645 4432
E-post: Johan Lindgren

Mats-Owe Johansson, Ombudsman
Telefon: 070-645 4433
E-post: Mats-Owe Johansson

Chefsnätverket vänder sig till alla medlemmar som är chefer i Tullverket eller Kustbevakningen och som har personalansvar.

För att få inloggningsuppgifter till Chefsnätverket, skicka ett e-postmeddelande till Johan Lindgren. Ange ditt för- och efternamn, din e-postadress till arbetet och din befattning så får du dina personliga inloggningsuppgifter av webbredaktören via e-post inom kort.

Välkommen som medlem i Chefsnätverket!
Johan Lindgren
Förbundsordförande
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.