Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Försäkringar
Försäkringar
Folksam
Information angående din inkomstförsäkring (pdf)
Läs även: TULL-KUST lämnar ingen utanför!

Sjuk – och efterlevandeföräkring (GF 11 900) gäller till och med utgången av den kalendermånad då man fyller 65 år.

För den som går i pension före 65 år och står kvar i förbundet som passiv medlem gäller medlemsförsäkringarna med samma villkor som om man var i tjänst. När Folksam inte kan göra något löneavdrag aviseras premien automatiskt och skickas till hemadressen. Det kan visserligen ta några månader, men försäkringen gäller under tiden. Premien aviseras för ett kvartal åt gången och den enskilde får själv svara för inbetalningen.

För Hemförsäkringen gäller inga åldersbegränsningar utan kravet är att man är medlem i förbundet, aktiv eller passiv. Folksam aviserar automatiskt och även i detta fall får den enskilde själv svara för inbetalningen.

Insyn och inflytande

Ett viktigt och fördelaktigt inslag i förbundets försäkringsengagemang är att TULL-KUST tillsammans med Folksam arbetar med medlemsförsäkringarna i en speciell försäkringskommitté. Det gör att förbundet har full insyn i försäkringarnas ekonomi och de utbetalningar som görs. Kommittén har också en viktig uppgift i form av att vara prövningsnämnd om det uppstår tvister mellan Folksam och våra medlemmar i försäkringsärenden.

I försäkringskommittén har Folksam 2 ledamöter och förbundet 3 ledamöter. Från förbundet sitter idag, Lena Larsson ordförande, Åsa Gunnheden och Johan Lindgren.

Har Du några frågor angående Din försäkring så tag gärna kontakt med förbundskansliet, tel 08-405 05 40.

När det gäller information om försäkringsvillkor m.m samt premier för försäkringarna användes länken till Folksam högst upp på denna sida.

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.