Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Kongressblogg - dag 3 »

Välkommen till TULL-KUSTs kongress 2015! Här kan du följa vår kongressblogg där vi bloggar om vad som händer och sker under kongressen. All skriftlig dokumentation till kongressen finns samlad här.

Kongressprotokoll 2015

« Tidigare inlägg
Ny förbundsstyrelse m.m. vald!
Text och foto: Björn Roos | 2015-10-22 kl. 15:30

Kongressen har nu valt ny förbundsstyrelse samt övriga funktionärer som tillträder 1 november och kongressen valde helt enligt valberedningens förslag, med andra ord så här:

Förbundsordförande: Johan Lindgren
1:e vice ordförande: Joakim Lagergréen
2:e vice ordförande: Peter Martinson
Ledamot Tull: Lena Larsson
Ledamot Kust: Klas Johansson

Studieansvarig: Åsa Gunnheden
Revisor: Britten Källberg
Revisor: Robert Bäck
Revisorssuppleant: Therese Björneskog
Revisorssuppleant: William Govik
Redaktionskommitté: Annette Sandström
Redaktionskommitté: Patrik Helgesson
Från vänster: Lena Larsson, Peter Martinson, Johan Lindgren, Joakim Lagergréen och Klas Johansson

Johan Lindgren, nyvald förbundsordförande, tackade kongressen för förtroendet. Johan vände sig även till Björn Hartvigsson med ett stort tack för ett mycket gott samarbete. Johan tog upp några av de frågor som han ser som särskilt viktiga framöver. En av dessa är att TULL-KUST än mer ska arbeta offensivt med påverkansarbete. - Vi har en bredd och kompetens inom förbundet och bra samarbete med politiker och övriga beslutsfattare. - Vår kompetens gör att politiker och beslutsfattare vet att de kan lita på oss när vi uttalar oss. Johan nämnde även att frågan om medlemsrekrytering är mycket viktig framöver. Johan avslutade med att än en gång tacka kongressen för förtroendet.
Johan Lindgren, nyvald förbundsordförande för TULL-KUST

Björn Hartvigsson tackade alla ombud och övriga medverkande för tre bra kongressdagar. Björn konstaterade att denna kongress, som vanligt, innehållit formaliafrågor men även en lärande del i och med de olika seminarier som genomförts. Detta är rätt väg att gå, menade Björn.

Björn konstaterade också att vi ska vara riktigt nöjda då vi har en god förmåga att få så många gäster att besöka vår kongress, både politiker och andra. Björn önskade såväl den nya förbundsstyrelsen som alla övriga närvarande lycka till med arbetet inom TULL-KUST. - Tack för förtroendet att ha fått vara förbundsordförande för TULL-KUST i 14 år, avslutade Björn.

Björn Hartvigsson, f.d. förbundsordförande för TULL-KUST

Efter en del avtackningar av tidigare funktionärer fattade så kongressordförande Anette Sandström ordförandeklubban och med ett resolut klubbslag förklarade hon TULL-KUSTs Kongress 2015 avslutad.
Kongressdag 3 har startat
Text och foto: Björn Roos | 2015-10-22 kl. 14:15

Kongressens tredje dag inleddes med förhandlingar i plenum, d.v.s. alla ombud samlade i stora kongresssalen. Inledningsvis diskuterade kongressen ett uttalande angående den oroväckande reduceringen av de personella resurserna i Tullverket och Kustbevakningen.

Kongressen beslutade, efter en hel del olika diskussioner om formuleringar, att överlämna det fortsatta arbetet till förbundsstyrelsen som fick mandat att utforma uttalandet i detalj.
Kongressen diskuterar ett gemensamt uttalande

Jan-Olof Jönsson, eller Jösse i dagligt tal, begärde ordet och tackade för att han inbjudits som gäst till denna kongress. Jösse tackade för tiden i TULL-KUST och berättade valda delar av händelser ur sin långa tid som facklig förtroendeman. Jösse tackade även kanslipersonalen för gott samarbete och sist, men inte minst, tackade Jösse alla medlemmar för att han under så många år fått förtroendet att representera dem i det fackliga arbetet.
Jan-Olof Jönsson, tidigare ordförande i Kustrådet, tackar kongressen m.fl. för många år av stimulerande fackligt arbete

Även Kalle Gunnheden, som inbjudits att följa kongressen som gäst, valde att säga några ord till kongressen. Kalle berättade lite om sina år som förbundsordförande och tog särskilt upp en fråga som har stor betydelse för våra medlemmar idag, nämligen att vi idag har en lag om kontroll vid inre gräns. Kalle sa att utan den lagen hade mycket sett annorlunda ut idag. - Glöm aldrig att det var TULL-KUST som genom ett intensivt påverkansarbete förmådde våra politiker att stifta denna lag, avslutade Kalle.
Kalle Gunnheden, tidigare förbundsordförande, talar till kongressen

« Tidigare inlägg

Kallelse till Kongress 2015 (pdf)
Antal ombud till kongressen (pdf)
Arbetsordning, förslag från förbundsstyrelsen (pdf)
Dagordning (pdf)
Förslag 1, traktamente (pdf)
Förslag 2, ändring av medlemsavg. samt in- och utgiftsstat (pdf)
Förslag 3, stadgar för TULL-KUST (pdf)
Förslag 4, arvoden m.m. under kommande kongressperiod (pdf)
Förslag 5, TULL-KUSTs handlingsprogram (pdf)
Förslag 6, fastställande av representation (pdf)
Förslag 7, TULL-KUST fram till år 2019 (pdf)
Förslag 8, förbundsprofil TULL-KUST (pdf)
Förslag 9, angående information och kommunikation (pdf)
Förslag 10, om konfliktfonden (pdf)
Motion 1, om möjlighet för medlemmar att rösta på distans (pdf)
Stadgar för TULL-KUST med ändringsförslag (pdf)
Särskild redogörelse av vidtagna åtgärder (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2012 (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2013 (pdf)
Års- och verksamhetsberättelse 2014 (pdf)
Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 augusti 2015 (pdf)
Nomineringar (pdf)
Valberedningens prel. förslag på ny förbundsstyrelse m.fl. (pdf)


Material från kongressen 2011 finner du här


Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.