Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Lagar & avtal
Lagar & avtal
Här finnas de vanligen mest förekommande lagar och avtal som berör personalen i Tullverket och Kustbevakningen.

Villkorsavtalet
Det centrala avtalet ALFA, allmänt löne- och förmånsavtal, ersattes den 1 juni 2013 av ett nytt centralt avtal med namnet Villkorsavtalet. Det nya avtalet innehåller i princip inte några materiella ändringar men har bl a en ändrad kapitelindelning.

OFR-P/TULL-KUST och arbetsgivarmotparten för såväl Tullverket som Kustbevakningen har genomfört erforderliga anpassningar och ändrat de lokala avtalen som är träffade med stöd av ALFA inom respektive myndighet till följd av den centrala förändringen. (Inom Tullverket i form av en rad lokala avtal och inom Kustbevakningen lokala avtal samlade inom ramen för det s.k. KBV-avtalet).

Villkorsavtalet började tillämpas den 1 juni 2013.
Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O (länk till Arbetsgivarverkets hemsida)
Övriga avtal Beskrivning
Kbv: Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel (pdf) Kbv: Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel
Lokalt kollektivavtal om lönesystem för piloter (pdf) Lokalt kollektivavtal om lönesystem för piloter
Lokalt kollektivavtal om villkor och förmåner m.m. under deltagande i utlandsuppdrag med Kustbevakningsflyg (pdf) Lokalt kollektivavtal om villkor och förmåner m.m. under deltagande i utlandsuppdrag med Kustbevakningsflyg
Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid kustbevakningen (pdf) Lokalt kollektivavtal om föräldralön vid kustbevakningen
Information till dig som är eller planerar att vara föräldraledig (pdf) Information om rätt enligt Kollektivavtalet till 10% ersättning från arbetsgivaren vid föräldraledighet
Avtal om omställning (pdf) Avtal om omställning
Avtal om lokala omställningsmedel (pdf) Avtal om lokala omställningsmedel
Samverkansavtal (pdf) Lokalt avtal om samverkan för utveckling i Kustbevakningen
Lokalt flextidsavtal Tullverket (pdf) Lokalt flextidsavtal för Tullverket, tecknat 2013. Inkl. komplettering 2018 i Bilaga 2.
Avtal för statlig sektor 2012 (pdf) Avtal för statlig sektor 2012.
Lagar (pdf) Lagar för offentliga sektorn.
ALFA ALFA - allmänt anställning- och avlöningsavtal. För aktuellt avtal, se Tullverkets intranät.
Kustbevakningsavtal För aktuellt avtal, se Kustbevakningens intranät.Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.