Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Lokalavdelningar » Malmöavdelningen
Välkommen till Malmöavdelningen
Välkommen till Malmöavdelningen. Vi är lokalavdelningen för anställda i Tullverket i Malmö, Karlshamn och Karlskrona.
2018-01-16: Valberedningen önskar namnförslag till kommande årsmöte (pdf)
2016-03-09: Malmöavdelningen kallar årsmöte 2016 (pdf)
2016-03-09: Malmöavdelningens verksamhetsberättelse för år 2015 (pdf)
2015-11-18: Malmöavdelningen kallar till avdelningsmöte (pdf)
2015-03-09: Välkommen till Malmöavdelningens årsmöte den 23 mars 2015 (pdf)
2014-03-07: Välkommen till Malmöavdelningens årsmöte den 24 mars (pdf)
2014-03-07: Valberedningens förslag till årsmötet den 24 mars (pdf)
2014-02-03: Valberedningen önskar namnförslag (pdf)
2014-01-08: Det är dags nu att välja (pdf)
2013-10-29: Malmöavdelningen uppmanar till kamp! (pdf)
2013-03-07: Malmöavdelningen kallar till årsmöte (pdf)
2013-01-24: Malmöavdelningens valberedning önskar förslag (pdf)
2013-01-19: Malmö- respektive Helsingborgsavdelningen inbjuder till möte (pdf)
2012-04-23: Malmöavdelningen kallar till kvartalsmöte den 7 maj (pdf)
2012-03-12: Malmöavdelningen kallar till årsmöte (pdf)
2012-01-20: Malmöavdelningens valberedning önskar förslag (pdf)
2011-11-21: Malmöavdelningen inbjuder medlemmar och icke medlemmar till möte                     i Malmö och Karlshamn (pdf)
2011-03-07: Malmöavd. kallar till årsmöte och informationsmöte (pdf)
2011-01-31: Malmöavdelningens valberedning önskar förslag (pdf)
2010-11-26: Malmöavdelningen kallar till kvartalsmöte i Malmö och i Karlshamn
2010-05-06: Viktig info från Malmöavdelningen inför löneförhandlingarna (pdf)
2010-03-08: Valberedningens förslag för val av funktionärer vid TULL-KUSTs                     årsmöte 2010-03-22 (pdf)
2010-02-15: Malmöavdelningen kallar till årsmöte. (pdf)
2009-09-17: TULL-KUSTs Malmöavdelning bjuder in till fest. (pdf)
2009-07-27: TULL-KUSTs samverkansorgan kallar till listmöte för BB-grupperna i
                    Mö, Ysd, Trg, Kan och Hbg.

2009-05-06: Malmöavdelningen kallar till avdelningsmöte
2009-03-09: Malmöavdelningen kallar till årsmöte (pdf)
2009-03-09: Valberedningens förslag för val av funktionärer 2009 (pdf)
2007-11-09: Angående inställda konflikthanteringskurser (pdf)Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.