Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUST välkomnar förstärkningarna till Tullverket...
TULL-KUST välkomnar förstärkningarna till Tullverket i och med budgetomröstningen i Riksdagen

Publicerad: 2018-12-13, kl. 13:00

TULL-KUST har under två års tid mycket intensivt synliggjort konsekvenserna av den mångåriga underfinansieringen och underbemanningen av tullverksamheten innebärande ökad införsel av vapen och narkotika. TULL-KUST välkomnade Regeringens förstärkning i förra budgetpropositionen men det behövs mer av långsiktiga budgetförstärkningar till tullverksamheten och detta innebär ytterligare ett steg på vägen till en återuppbyggnad av tullverksamheten.

När det gäller Kustbevakningen förutsätter TULL-KUST att de absolut nödvändiga resursförstärkningar övergångsbudgeten innebar även omfattas av gårdagens budgetbeslut. Kustbevakningen står inför stora utmaningar inte minst med tanke på de nya befogenheter som följer med den nya Kustbevakningslagen som Riksdagen ska besluta om. Kustbevakningen behöver långsiktigt tillföras mer resurser för att bl a möjliggöra kontinuerlig rekrytering av nya kustbevakningstjänstemän.
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.