Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Nyhetsarkiv2018 » TULL-KUSTs kommentarer om övergångsbudgeten
TULL-KUSTs kommentarer om övergångsbudgeten

Publicerad: 2018-11-16, kl. 09:30

Plus för Kustbevakningen och minus för Tullverket

Övergångsregeringen överlämnade på torsdagen budgetpropositionen till Riksdagen för beslut. Budgeten som är en övergångsbudget är som förväntat till innehållet tunn och saknar satsningar.

TULL-KUST välkomnar dock att regeringen förstärker Kustbevakningens budget. TULL-KUST har vid upprepade tillfällen pekat på den ekonomiskt utsatta situation myndigheten befinner sig i, och som utan mer resurser hade blivit ohållbar, och ser det som positivt att detta nu hörsammats. Det är av stor vikt att möjligheterna till fortsatt kontinuerlig rekrytering kan ske framför allt av aspiranter och att Kustbevakningen kan genomföra nödvändiga investeringar.

När det gäller Tullverket är situationen alltjämt bekymmersam, Tullverket är i behov av förstärkningar utöver vad den tidigare regeringen tillförde i Budgetpropositionen för 2018. Övergångsbudgeten innebär att de utlovade förstärkningarna för 2020-2021 uteblir. En kommande ändringsbudget måste innebära rejäla resursförstärkningar till Tullverket.

TULL-KUST återkommer i nästa nummer av PÅ GRÄNSEN med mer detaljerade analyser av budgeten.
Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.