Om webbplatsen | Status: Ej inloggad
  TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen   

Startsidan
Nyhetsarkiv
Tullrådet
Kustrådet

A-kassa
Avtalsrörelsen
Chefsnätverket
Försäkringar
Kongress 2015
Lagar & Avtal
Lokalavdelningar
Länkar
Medlemsansökan
Medlemsavgifter
Medlemsförmåner
NTO
Pension
RALS/löneavtal
Stadgar
Studier
Verksamhets-
berättelse


FolksamHär är du: TULL-KUST » Kustrådet 2018 » TULL-KUSTs remissvar angående...
TULL-KUSTs remissvar angående En ny Kustbevakningslag
Publicerad: 2018-04-09, kl. 15:45

TULL-KUST har, som enda fackförbund i Kustbevakningen, lämnat ett remissvar på Lagrådsremissen om En ny Kustbevakningslag.

Förbundet är positivt inställda till den nya lagen. Den viktigaste konsekvensen på en lag särskilt för Kustbevakningen är att det blir en tydligare lagstiftning vid ingripandeverksamheten och därmed ett bättre skydd för våra medlemmar i den operativa kärnverksamheten på linjen. Enligt de uppgifter som förbundet har kommer lagen att tas upp för beslut i riksdagen under hösten 2018.

Nu och framöver är det viktigt att arbetsgivaren ser till att direkt berörda medarbetare får de utbildningar som behövs för att vi ska vara förberedda när lagen börjar gälla. Det kommer TULL-KUST fortsätta bevaka och påverka så mycket som möjligt, Kustrådet får redan nu kontinuerligt information om arbetet i befogenhetsprojektet.


Länk till TULL-KUSTs remissvar (pdf)

Kustrådet   

Förbundet

TULL-KUST
Besök: Västerlånggatan 54, 1 tr.
Post: Box 1220 | 111 82 STOCKHOLM
Telefon: 08-405 0540
Telefax: 08-24 71 46
E-post: info@tullkust.se

Organisationsnummer: 802003-5898

Kanslipersonal

Kanslichef:
Ombudsman:
 Åsa Gunnheden
Mats-Owe Johansson
 08-405 0066
08-405 0538
 

Ansvarig utgivare: Johan Lindgren
070-645 4432

Webbredaktör: Björn Roos
070-645 4457
Behandling av personuppgifter

Via denna länk kan du läsa mer om hur TULL-KUST behandlar personuppgifter

Upphovsrätt

Återgivning av texter på hemsidan är tillåten under förutsättning att källan anges. De fotografier och övriga bilder som finns på webbplatsen får inte användas utan tillstånd. Kontakta alltid TULL-KUST, 08-405 05 40 vid tveksamhet.
Copyright © TULL-KUST 2018. All rights reserved.